**Άρθρα**

Βήμα 1:


Κατασκευή καλουπιού από το πρωτότυπο από όπου θα προκύψει το κέρινο αντίγραφο.                                                    
Υλικά που χρησιμοποιούνται:

Λάστιχο (ψυχρο-ζεστό-πατητό) και γύψος ή ρητίνες
Καλούπια κατασκευάζονται και από κράματα αλουμινίου για περιπτώσεις μαζικής παραγωγής.

Βήμα 2:


Δημιουργία κέρινου αντιγράφου από το καλούπι είτε χειροποίητα για μοναδικά κομμάτια ή για μικρές ποσότητες παραγωγής είτε μηχανικά με ειδικό μηχάνημα ( injection wax machine) για μαζική παραγωγή.

Βήμα 3:


Ρετουσάρισμα του κέρινου αντιγράφου και διόρθωση τυχόν ατελειών .Πολλές φορές σε αυτό το στάδιο την δουλεία την επιβλέπει και ο ίδιος ο γλυπτής. Σε αυτή τη θέση στο χυτήριο μας υπάρχει γλυπτής και ειδικός στα κεριά που διορθώνει   τυχόν ατέλειες.

Βήμα 4:


Προσκόλληση στο κέρινο αντίγραφο ενός κέρινου πλέγματος που θα παίξει τον ρόλο του αγωγού ροής μετάλλου προς το έργο.

Βήμα 5:


Δημιουργία ενός κεραμικού στρώματος πάνω από το  κερί από πυρίμαχο υλικό που μόλις στεγνώσει αποτυπώνει πιστά την επιφάνεια του γλύπτου.

Βήμα 6:


Τοποθέτηση του κεραμικού κέλυφους στο φούρνο ξεκερώματος και κάψιμο του κεριού μέχρις ότου όλο το κερί που περικλείεται μέσα στο κεραμικό κέλυφος να εξαφανιστεί.

Βήμα 7:


Λιώσιμο του μετάλλου και χύτευση του στο κεραμικό κέλυφος ώστε να καταλάβει όλο τον κενό χώρο που άφησε το κερί μετά το κάψιμο του.
Στο χυτήριο μας χυτέυουμε όλα τα κράματα ΧΑΛΚΟΥ , ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ και ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΑΤΣΑΛΙΟΥ

Βήμα 8:


Αφαίρεση του πυρίμαχου καλουπιού, κόψιμο των αγωγών που τώρα είναι μεταλλικοί και επεξεργασία του μετάλλου.               

Βήμα 9:


Πατινάρισμα του γλυπτού που του προσδίδει το ιδιαίτερο χρώμα του. Η πατίνα στηρίζεται σε οξέα και στην αντίδραση τους με το μέταλλο, και παρέχει μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλόγων σε χρώματα.

 

Εξειδικευμένες πατίνες

 

Περισσότερες φωτογραφίες

Οι παραπάνω φωτογραφίες είναι από έργο του γλύπτη ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΣΗ

.

Βήμα 1:


Δημιουργία μοντέλου από το πρωτότυπο. Υλικά μοντέλου : γύψος, ρητίνη, κερί, ξύλο, αλουμίνιο------------------------------------

Βήμα 2:


Πάτημα του μοντέλου σε άμμο και δημιουργία του καλουπιού μας που μετέπειτα θα χυτέψουμε το μέταλλο μας.
Κράματα Χύτευσης : Αλουμίνιο – Χαλκός
Υλικά που χρησιμοποιούμε για τα καλούπια : άμμος με μπετονίτη – άμμος με υδρύαλο – πλαστικό χώμα για τέλεια αντιγραφή των λεπτομερειών του μοντέλου

Βήμα 3:


Λιώσιμο του μετάλλου και χύτευση του στο καλούπι ώστε να καταλάβει όλο τον κενό χώρο που άφησε το μοντέλο.                

Βήμα 4:


Επεξεργασία  μετάλλου – κολλήσεις.---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------  -  -------------------   ---- ------------- -----------------------------------------------

Βήμα 5:


Πατινάρισμα του γλυπτού που του προσδίδει το ιδιαίτερο χρώμα του. Η πατίνα στηρίζεται σε οξέα και στην αντίδραση τους με το μέταλλο , και παρέχει μια πολύ μεγάλη γκάμα χρωμάτων.

 

 

Περισσότερες φωτογραφίες

.