ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΥΤΗΡΙΟ ΚΑΠΑΡΟΣ • Τηλ: +30 2262071090